ساخت انواع ریپر، باکت گرازی و باکت سرندی

ریپر یا شیارزن، قطعه‌ای بلند و چنگالی شکل است که مسئول هموار کردن زمین‌های سخت و ناهموار است. در گذشته، از وسایلی مانند شخم زن‌های فلزی که پشت حیوانات اهلی نصب می‌شده استفاده می‌شد تا زمین‌های کشاورزی سخت و ناهموار را هموار و مسطح کرد.

باکت گرازی بیل مکانیکی برای کاربردهای سنگین از جمله استخراج در معادن و حفاری در خاک‌های سخت و متراکم استفاده می‌شود. این نوع باکت به اپراتور اجازه می‌دهد تا بلوک‌های سنگ را جابجا کند.

باکت سرندی بیل مکانیکی برای جداسازی خاک درشت از ذرات ريز پس از تخريب استفاده مي شود. فضای بین صفحات مشبك سرند هيدرواليكي بيل، قابل تغيير بر اساس نياز کاربر است.

گالری تصاویر ساخت انواع ریپر، باکت گرازی و باکت سرندی