تعمیر و بازسازی انواع استیک

استیک، یکی از قطعات مهم بیل مکانیکی است که در انتهای بوم یا بازوی زاویه دار بیل مکانیکی قرار می‌گیرد. عمدتاً، استفاده از استیک در بیل مکانیکی به منظور جابجایی و تسهیل حرکت باکت (سطل بالابر) در هنگام حفاری صورت می‌گیرد. همچنین، در انتخاب استیک جدید، اندازه گیری دقیق استفاده شده در استیک قبلی شما، نقش مهم و تعین کننده‌ای را در خرید استیک جدید خواهد داشت. لذا، پس از انجام این اندازه گیری، بهتر است سایر نقاط فنّي و تخصصي را نيز به دقّت بررسي کرده و با شركت توليدي مشورت نمود تا خريد مناسب و آسان‌تر شود.

گالری تصاویر تعمیر و بازسازی انواع استیک